بازگشت ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم تا پایان ۱۴۰۰ فروش نفت و میعانات گازی ایران افزایش خوبی داشته است و پول نفت صادراتی وصول می‌شود. برنامه داریم که ظرفیت تولید نفت را تا پایان سال ۱۴۰۰ به عدد قبل ...