به دنبال پیگیری خبرگزاری فارس در یزد، فرایند اجرای مرمت و بازسازی عمارت ۱۰۰ ساله نواب در این شهر میراث جهانی دوباره در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی این استان قرار گرفت و روند مرمت آغاز شد. عمارت ...