مشكلات و موانع پروژه خط لوله گوره -جاسك بررسي شد به منظور رفع مشكلات و موانع پروژه خط لوله ۴۲ اينج نفت خام گوره-جاسك نشستي با حضور معاون وزير در امور پالايش و پخش برگزار شد.  مدیر شرکت خطوط لوله و ...