۳.۷ میلیون لیتر سوخت از منطقه شاهرود به مناطق همجوار ارسال شد سه میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین از این منطقه به مناطق خراسان رضوی و سبزوار در هفته‌ پایانی خرداد ماه سال‌جاری ارسال شده است. علی‌اکبر ...