مجید رضاییان اعلام کرد: «مدرسه روزنامه‌نگاری و مطالعات رسانه» باهدف فعالیت در عرصه‌های آموزش، فعالیت کلینیکی و ترسیم رابطۀ روابط عمومی و رسانه راه‌اندازی شد. به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی به نقل از ...