شرط‌ بندی روی نبرد تن به تن کودکان در جنوب تهران به خاطر پول و مواد مانند خروس لاری‌ها به جان هم می‌افتند؛ آن هم به بهای۱۰ تا ۱۵ هزار تومان؛ کودکان معتادی که یا بی سرپرستند یا بدسرپرست. روی آنها قمار ...