خبرگزاری “جایگاه داران”- «علی همه جوره نقاشی می‌کرد و برایش فرقی نمی‌کرد که چه چیزی را بکشد. مداد رنگی‌هایش را خیلی دوست دارم. خط خطی‌های خوش رنگی که تبدیل می‌شدند به منظره یا آدم یا پرتره.»؛ بخشی از ...