مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی گفت: برای برگزاری سی‌وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در هفته اول شهریورماه برنامه ریزی کردیم، اما اگر شرایط و وضعیت کرونا قرمز باشد زمان این ...