«روح اله لطیفی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اظهار داشت: این میزان سرم توسط بخش خصوصی در قالب ۱۲ کامیون فردا وارد کشور می شود. وی افزود: با هماهنگی های انجام شده مقرر شده تا کامیون ها به صورت ...