عزت‌الله ضرغامی در سومین هفته استقرار در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مدیر روابط عمومی این وزارتخانه را تغییر داد. به گزارش خبرگزاری “جایگاه داران”، حسن میثمی با حکم ضرغامی مدیر روابط ...