پیام جناب آقای مهندس جواد اوجی وزیر پیشنهادی وزارت نفت به آحاد کارکنان خدوم صنعت نفت مهندس جواد اوجی  که توسط آیت الله رییسی برای تصدی پست وزیر نفت به مجلس معرفی شده اند با ارسال متنی به کارکنان ...