کشف بیش از ۱۰۰ فقره کارت سوخت و دو محل دپو فرآورده در منطقه خراسان رضوی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی از کشف و ضبط ۱۰۱ فقره کارت سوخت غیرمجاز نفت گاز در سطح منطقه خبر داد و ...