مشکلی برای تامین فرآورده‌های نفتی و بنزین در کشور وجود ندارد مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره تامین سوخت مورد نیاز مردم در فصل تابستان، اعلام کرد: هیچ مشکلی برای تامین فرآورده‌های ...