به گزارش روز دوشنبه از جمعیت هلال‌احمر، کریم همتی در جلسه شورای معاونین این جمعیت با اشاره به درگیری کشور از اواخر سال ۹۸ با بحران کرونا گفت: در این مدت، جمعیت هلال‌احمر براساس رسالت ذاتی خود، در ...