بارمان را که می‌گیرند بدبخت می‌شویم کولبری را باید یکی سخت‌ترین شغل‌ها در کشورمان بدانیم که ریشه در نابرابری و توزیع ناعادلانه امکانات و خدمات و حتی ایجاد شغل در کشور دارد. به نقل از همشهری آنلاین – ...