اعزام ۱۷ هیات به استان یزد برای بررسی مسائل قضایی اقتصاد گردشگری در این استان می‌تواند بسیار راهگشا باشد به نقل از میزان – آیت الله رئیسى رئیس دستگاه قضا جهت بررسى آخرین مسائل حقوقى و قضایى استان یزد ...