خبرگزاری “جایگاه داران”- سخنگوی انجمن سینماداران با اعلام زمان تعطیلی سینماها همزمان با اربعین بیان کرد که فروش روزهای اخیر سینماها با رونقی بیشتری از زمان شیوع کرونا همراه بوده و اکران با دو فیلم ...