اعزام ۱۷ هیات به استان یزد برای بررسی مسائل قضایی آیت الله رئیسى ؛ رئیس دستگاه قضا جهت بررسى آخرین مسائل حقوقى و قضایى استان یزد در صدر یک هیات قضایی به این استان سفر کرد. دیدار رئیس قوه قضاییه با ...