۷۴ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌شود حمیدعمولشکریان ـ رییس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت کشور از مصرف ۷۴ میلیون لیتر بنزین در روز خبر داد. همایون صالحی درباره روند مصرف بنزین اظهار داشت: ...