سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در آغاز نشست خبری خود، با گرامیداشت روزه غزه مساله فلسطین را مساله اول جهان اسلام عنوان کرد. به نقل از ایسنا، سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست امروز خود با ...