سرخط اخبار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ؛ ۱۹ مرداد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود با بيان اينكه استان سمنان مجری سامانه ملی درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) شده است، گفت: این ...